Aarhus By’s Grand Prix 1930

0

Grand Prix’et

Forberedelserne til den kommende sæson på Aarhus Cyklebane er i fuld gang, heriblandt Aarhus By’s Grand Prix.

Midt i arbejdet faldt vi over en gammel artikel fra den lokale i Aarhus fra 1930. Artiklen er skrevet på ovenpå Aarhus By’s Grand Prix, hvor det resultatmæssigt ikke er gået de lokale ryttere specielt godt. Faktisk viser resultaterne, fra den første Grand Prix (1922) og andre store løb frem til 1930, med tydelighed én ting, at københavnerne var de lokale Aarhusryttere overlegne. Når København rådede over ryttere som Willy Falck Hansen og Helge Harder, der begge blev verdensmestre i sprint, er der ikke noget at sige til, at de lokale Aarhusryttere led når det kom til Grand Prix’et. Det er også en tydelig utilfreds næstformand i A.B.K., som udtaler sig om mulige tiltag til den lokale presse. Artiklen er her gengivet i sin helhed.

Aarhus Cyklebanes Ryttere mangler Instruktion

Samtale med Bogtrykker Simonsen i Anledning af Grand Prix Nederlaget.

Resultatet af Grand Prix paa Aarhus Cyklebane kan jo desværre kun bekræfte de Udtalelser, der fra Tid til anden fremkommer om de aarhusianske Cykelrytteres Middelmaadighed. Baade Grand PRix og Petit Prix gik som bekendt til København, og af Aarhusrytterne opnaaede kun Willy E. Nielsen at placere sig i et af Løbene. Københavnerne dominerede fuldstændig, og de Aarhusryttere, man plejer at regne for at være habile Cykleryttere, maate pænt nøjes med en beskeden Plads i Baggrunden.
Vi bemærkede i Gaar i vort Referat af Løbene, at Aarhus Cyklebane sikkert mangler en Instruktur, som kan bringe Træningen ind under de meste hensigtsmæssige Former og i det hele taget yde den Vejledning, som er nødvendig.

Tanken er Overvejet

Vi har spurgt Aarhus Baneklubs Næstformand, Hr. Bogtrykker Simonsen, om man aldrig har overvejet tanken.
– Jo, svarer Hr. Simonsen – der er før talt om at engagere en Træner, men hidtil har det økonomiske Spørgsmaal stillet sig hindrende i Vejen. Det er fuldstændigt rigtigt, at Instruktion vilde være af kolossal Betydning – Ja, man kan godt sige, at den er paakrævet, men skal vi her i Byen have en Træner, som virkelig skal have Værdi for Rytterne, saa maa han hentes hertil fra København, og det vil blive kostbart. Kunde han faa Arbejde her i Byen, stillede Sagen sig straks bedre, men det er jo meget vanskeligt i disse Tider. I København har man Thorvald Ellegaard til Instruktør, og det er givet, at skal vi her i Aarhus have nogen Fornøjelse af en Træner, saa skal det være en af de fine, gamle Veteraner, som virkelig har noget Erfaring at give de andre af.
Vi har en gang haft Thorvald Ellegaard herovre, men han var her kun et Par Dage, og det mindste der skal til, for at Resultatet kan ses, er et par Maaneder.

Eventuelt en Træner til Foraaret

Det er rigtigt – slutter Bogtrykker Simonsen, at der bør gøres et eller andet for at højne Cyklesporten her i Byen, og der er heller ingen Tvivl om, at der mangler noget i Retning af Instruktion. Jeg kunde derfor tænke mig, at der til Foraaret virkelig blev gjort Alvor af at engagere en Træner, men nogen Afgørelse derom foreligger der endnu ikke – det er kun sandsynligt.

Hvorvidt der efterfølgende blev engageret en træner melder historien ikke noget om, men allerede året efter brød den unge Børge Jantzen brød igennem og nåede helt frem til finalen. Mens der kun skulle gå få år inden Carl Holm Petersen skulle blive den første lokale vinder af Aarhus By’s Grand Prix i 1933. Hvem som vinder Grand Prix’et i 2016, må vi venter med at finde ud af til 13. august.

Share.

About Author

Leave A Reply