John Ollerup – Mindeord

Torsdag 27 juli sov John Ollerup stille ind efter kort tids sygdom.

I en årrække var John Ollerup en ildsjæl i den Aarhusianske banesport. Først som formand for baneudvalget i klubben A.C.K. og siden som formand for samme klub.

Det var især den store kærlighed til banesporten og Aarhus Cyklebane som var drivkraften for John Ollerup, som kæmpede en ihærdig kamp for at sikre banesporten i Aarhus bedre vilkår. Desværre stod John Ollerup meget alene i kampen for en indendørs cyklebane, og trods gode intentioner er der som bekendt stadig ikke nogen indendørs bane i Aarhus.

Sammen med Jesper Berling, lagde John Ollerup en meget stor indsats i at vedligeholde Aarhus Cyklebane, samt sikre banesportens eksistens ved at arrangere cykelløb på banen. I dag kan vi takke de to for at holde liv i Aarhus Cyklebane, i en periode hvor det var meget tiltrængt.

John Ollerup sørgede for at pleje samarbejdet med de andre baner i Danmark og ikke mindst Danmarks Cykle Union, hvor han i en årrække sad i repræsentantskabet og baneudvalget. Derudover forstod John Ollerup at skabe godt samarbejde med Aarhus Kommune. Aarhus Cyklebane nyder stadig godt af de gode relationer som blev skabt i hans formandsperiode.

John Ollerup modtog Aarhus Cyklebanes fortjenstnål i fjor.

Bisættelsen finder sted fra Store Kappel på Vestre Kirkegaard, lørdag den 5. august klokken 11:30.

På vegne af bestyrelsen sendes de varmeste tanker til de efterladte, samt en stor tak for Johns frivillige indsats gennem tiden.

Æret være hans minde