Afslutning på en ekstraordinær sæson

På årets sidste septemberdag skulle sæsonen på vanlig vis sluttes godt af. Sæsonen 2020 har, som det meste, været præget af situationen omkring Corona. Men ikke desto mindre har alle ryttere, forældre og især trænere vist at hvor der er vilje er der også en vej. Det betyder også at vi ikke har aflyst et eneste stævne i Coronaens navn, og vi har haft en fantastisk sæson med træning på bagen tre gange ugentligt. Især blandt B/U rytterne har der været stor tilgang, og vi skylder Johan Tiedemann Langballe en stor tak for det flotte arbejde han har lagt i udviklingen af B/U-træninge.

Derfor var det også dejligt at slutte sæsonen af med ikke mindre end 40 ryttere til træning. Og som et billede på kvaliteten af årets træning, så deltog alle 40 ryttere i parløbstræningen lige fra de yngste på 9 år til de ældste.

Træningen blev sluttet af med Pizza fra Il Locale for ryttere og forældre i restauranten.

Nu starter så vintersæsonen, med træning og stævner på Odense Cyklebane og i Ballerup Super Arena.

Vi glæder os umådeligt til at følge op på den gode sæson, når banetræningen igen starter til april 2021.

Tak for en god sæson
Johan, Michael og Johannes