Indkaldelse til generalforsamling

OBS!! AFHOLDES ONLINE!!

Året går på hæld, og det betyder som sædvanligt at det forgangne år skal afsluttes, og det nye år skal planlægges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen inviterer hermed alle medlemmer til generalforsamling til afholdelse i restauranten på Aarhus Cyklebane søndag den 2. januar 2022 klokken 16:00.

Som følge af de seneste Corona restriktioner, afholdes generalforsamlingen online. Der kræves ikke tilmelding for at deltage på generalforsamlingen. Tryk på linket herunder for at deltage i generalforsamlingen.

Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer/dirigent.
2) Valg af referent.
3) Formanden/bestyrelsens beretning om året der er gået.
4) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år.
5) Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1-5, én kritisk revisor og én suppleant.
7) Indkomne forslag.
8) Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den: 26. december 2021. (via email til kasserer@aarhuscyklebane.dk)
Kandidater til bestyrelsen skal melde sig hos bestyrelsen senest den: 26. december 2021. (via email til kasserer@aarhuscyklebane.dk)
Indkomne forslag, kandidater til bestyrelsen, samt årets regnskab vil blive sendt ud til medlemmerne senest den: 28. december 2021.

Til de som foretrækker andre betalingsmuligheder end vi kan tilbyde på hjemmesiden, vil det på generalforsamlingen være muligt at betale kontingent for kalenderåret 2022, via mobilepay eller kontant.

Denne indkaldelse er sendt ud per mail til alle medlemmer den 17. november 2021

Vel mødt // Bestyrelsen i Aarhus Cyklebane

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede Bjarke Vodder Nielsen på telefon 92827319