Peter Madsen Bæk

 

Den 28. marts 1946 dør mangeårige formand og medstifter af Aarhus Bane Klub, skræddermester Peter Madsen Bæk, på Ribe Amtssygehus. Den kun 66-årige Madsen Bæk, der i cykelsportskredse går under navnet den “Tapre Skrædder”, har gennem længere tid været alvorligt syg. Med hans død, mister den aarhusianske cykelsport, en af sine helt store skikkelser, ikke som aktiv, men som en stor ledelsesmæssig drivkraft i en svær periode.

Peter Madsen Bæk, der på Aarhus Amatør Cykleklubs generalforsamling i 1920, opfordre til nedsættelse af et udvalg, der skal arbejde på opførelsen af en cyklebane i Aarhus. Et udvalg Peter Madsen Bæk selv bestrider posten som formand. For at undgå intern modstand i de eksisterende cykleklubber, A.C.C af 1906 og A.A.C, stiftes A.B.K., Aarhus Bane Klub, mandag d. 31. oktober 1921 på restaurant “Den Høje Stue” i Søndergade. Hele 53 mennesker er mødt op, og ikke overraskende vælges Peter Madsen Bæk som klubbens første formand. Den lokale presse omtaler den stiftende generalforsamling som; “Madsen Bæk og hans tapre lille Skare i Den Høje Stue paa Søndergade“.

Allerede året efter, d. 9. juli 1922, kan Aarhus Bane Klub med Peter Madsen Bæk i spidsen byde velkommen til baneløb på den nye Cyklebanen ved Stadion. Peter Madsen Bæk bestrider posten som formand frem til 1931, hvor han på generalforsamlingen går i vrede. Peter Madsen Bæk, vender dog tilbage som formand for A.B.K. i perioden 1934-1938. Samtidigt er Peter Madsen Bæk formand for Dansk Cykleunion for landevejssport, i årene 1937 og 1938. I 1946, havde bestyrelse i Aarhus Bane Klub besluttet, at Peter Madsen Bæk, skulle udnævnes til klubbens første æresmedlem ved det forestående 25 års jubilæum. Der efter planen skulle markeres med en storstilet fest på Østergades Hotel torsdag d. 3. oktober, men det ved Peter Madsen Bæk ikke, og når desværre hellere ikke at opleve det.

Peter Madsen Bæk var gennem årene en kompromisløs ildsjæl, der gennem sit virke har glædet mange, men også har trådt mange over tæerne. Erik Linde: “Madsen Bæk var en Ener og mødte derfor ogsaa mange Skuffelser, men ingen vil nogensinde bestride, at det store og banebrydende Arbejde, han gjorde for Cyklesporten i Aarhus, har skabt han et varigt Minde, og at han først og fremmest gjorde det af Kærlighed til Cyklesporten“. Og Willy Falck Hansen skriver: “Jeg har i Madsen Bæk mistet min bedste Ven. Jeg vil altid holde hans Minde i Ære“.

Madsen Bæk in Memoriam

Aarhus Bane-Klubs årsberetning af 1946

Torsdag d. 28. Marts døde Klubbens Medstifter og mangeaarige Formand. Skrædermester P. Madsen Bæk i en alder af 66 Aar. I ham mistede Cyklesporten en særpræget Skikelse, en Personlighed, man altid lagde Mærke til, lige fra hans første Færden fra Stiftelsen af A.B.-K. og op gennem Aarene paa de poster, man betroede ham i Dansk Cyklesport.

Madsen Bæk var den egentlige Skaber af det, man forstaar ved en rigtig Cyklebane i Aarhus og kom ogsaa ret naturligt til  i lange Perioder at sætte sit Præg paa A.B.-K. Hans Kamp paa daværende Tidspunkt for Skabelse ad Aarhus Cyklebane var stor og vilde have faaet mange til at give op, men med en tantastisk Ildhu og Tro på Sagen parret med glødende Idealisme, fik Madsen Bæk efterhaanden skabt saa mange Proselytter, bl.a. Aarhus Byraad, der gav økonomisk Støtte, at hans store Kongstanke den 9. juli 1922 blev til Virkelighed ved Indvielsen af en 250 m Cementbane.

Madsen Bæk var en Ener og mødte derfor ogsaa mange Skuffelser, men ingen vil nogensinde bestride, at det store og banebrydende Aarbejde, han gjorde for Cyklesporten i Aarhus, har skabt ham et varigt Minde, og at han først og fremmest gjorde det af Kærlighed til Cyklesporten.

Madsen Bæk var Formand for A.B.-K. i tre Perioder, første Gang fra 1921-26, dernæst fra 1927-30 og sidste Gang fra 1934-38, og desuden var han Formand for Dansk Cykle Union for Landevejssport i 1937-38.

Desværre led Madsen Bæk i sine sidste Aar af en Sygdom, der gjorde det umuligt for ham at følge Cyklesporten paa nært Hold, men der gik vist alligevel ikke én Dag, uden at han talte Cyklesport, der til det sidste havde hans store kærlighed. Synd , at Madsen Bæk ikke fik lov at opleve Klubbens 25 Aars Jubilæum, hvor man havde ønsket at hædre ham, som man hædrer den Pioner, der skabte det solide Fundament for den smukke Bygning, der senere skulde rejse sig.

Af Erik Linde

Formand for Aarhus Bane Klub i perioderne:

21. oktober 1921- 30. marts 1926

12. juni 1927 – 19. oktober 1930

8. marts 1934 – 3. november 1938