Galgebakken

Historien om Aarhus Cyklebane starter helt tilbage i slutningen af 1800-tallet. Denne periode var en pioner tid for cykelsporten. Allerede i 1881 stiftedes Danmarks første cykleklub i København, Dansk Bicycle Club, bedre kendt under navnet D.B.C. Få år efter, den 23. januar 1883,  stiftedes den første cykleklub i Aarhus, under navnet Aarhus Bicycle Club.
Efter nogle få landevejsløb, som på ingen måde kan sammenlignes med det man kender fra i dag, arrangerer Aarhus Bicycle Club, i 1886, en form for præsentationsstævne, for at fremme interessen for cyklisme hos byens borgere. Dette finder sted på militærets grund på Ny Munkegade, også kaldet “Galgebakken”, efter områdets makabre historie som afstraffelses- og henrettelsesplads. Arrangementet bliver kendt som kvadrille-ridtet hvor; “otte mænd udfører Kvadrille-ridt med stor sikkerhed“. Det viser sig dog at denne type arrangement ikke umiddelbart har nogen større fremtid inden for cykelsporten i Aarhus. Men samarbejdet mellem Aarhus Bicycle Club og militæret, om at benytte arealet ved galgebakken fortsætter dog nogle år frem.

Da D.B.C. i 1888, anlægger en 333,3 meter flad sandbane i Ordrup, med totalisatorløb, starter arbejdet for en permanent cyklebane i Aarhus. Langt om længe lykkes det at anlægge en 400 meter permanent jordbane på arealet ved galgebakken, og Aarhus Bicycle Club kan invitere til cykelløb på banen.
Det første løb afholdes søndag d. 2. juli 1893, men samler kun få tilskuere. Det skyldes nok at man ønsker at prøve banen til distancekørsel. Tre ryttere starter kl. 5 om morgenen til et 12 timers baneridt. Den første udgår efter, at have tilbagelagt 12 mil, den næste tilbagelægger 26 mil over 10 timer og Kun den tredje deltager fuldfører de 12 timer, hvorpå han tilbagelægger 32, 1/4 mil. Det er dog ikke distanceløbene som ender med at trække byens borgerne til cykelløb, men derimod rigtigt baneløb. Aarhus Bicycle Clubs officielle åbningsstævne afholdes søndag d. 23. juli 1893, med otte forskellige løb. Løbet annonceres stort i den lokale presse:

åbningsdag1893
Fra Aarhus Stifts-Tidende 23. juli 1893.

På trods af at mange mener, at cykelløb bør køres på landevejen, bliver åbningen er stor succes, med ca. 3.000 fremmødte tilskuere, samt ryttere fra hele landet. På trods af Københavnernes dominans i cyklesportens første mange år, må de se sig besejret ved åbningen af den nye cyklebane i Aarhus. Dagens store helt, Aage Petersen, kommer helt fra Maribo og vinder overraskende hele tre sejre.

Begivenheden omtales dagen efter således i cyklisternes eget blad, Cycle Tidende:

Banen ligger som bekendt paa Galgebakken med et Opløb, der er ret stigende. Den er smal, og Svingene er ikke overvættes gode for en forvent Københavner, men der skete dog ingen Uheld. At Hunde ikke maa medtages, som der stod paa Programmet, er vist først for sent gaaet op for Kontrolørerne, thi disse firbenede Væsener var ikke langt fra at spille en betydelig Rolle ved de i øvrigt interessante Løb, der overværedes af nok saa mange gratis som betalende Tilskuere. Thi som Banen ligger, har man godt Overblik fra de nære Højder, og de 3 Alen Lærred forslog ikke meget til at dække for de mange nysgerrige, men ikke billetlystnes Blikke. Snoren, der skilte Publikum fra Racerne, var tilmed slap, saa at de ivrige Folk, næsten truede med at spærre Vejen for de kæmpende i Opløbet.

De aarhusianske ryttere er glade for deres ny anlagte bane, men ordningen med militæret er ikke helt tilfredsstillende. Aarhus Bicycle Club råder faktisk kun over banen fra lørdag til mandag, og da de fleste lørdage går med at rydde op efter militæret, begynder ledelse at se sig om efter en anden og mere permanent løsning.