Opdatering vedrørende Corona-virus

Mandag den 6. april 2020 afholdte statsminister Mette Frederiksen endnu et pressemøde, i føljetonen om den globale pandemi Covid-19. På baggrund af statsministerens retningslinjer, har Danmarks Cykle Union besluttet at aflyse alle officielle arrangementer til og med 31 Maj 2020. Det betyder at også Aarhus Cyklebanes sæson nu bliver berørt af de forholdsregler i samfundet, som vi naturligvis støtter op om. I tillæg har Aarhus Kommune besluttet at lukke alle sine idrætscentre på ubestemt tid, hvilket vi naturligvis også støtter op om. De foreløbige konsekvenser for Aarhus Cyklebane er følgende:

Vores Åbent Hus arrangement (for nye ryttere), planlagt til afholdelse den 5. april, kan ikke afholdes, men forventes afholdt på et andet tidspunkt som meldes ud når mulighederne herfor kendes.

Det bliver ikke muligt at påbegynde træningen på Aarhus Cyklebane i slutningen af April, som planlagt. Vi afventer myndighedernes retningslinjer, og melder ud så snart vi er klar til at påbegynde banetræningen for sæson 2020. Medlemmer vil få besked via vores medlemsforum på facebook, samt via email.

Det er endnu usikkert hvordan sæsonen kommer til at forløbe. Men vi følger myndighedernes, og Danmarks Cykle Unions anvisninger. Det betyder at planen for nuværende er, at sæsonen kommer til at forløbe planmæssigt fra den 1. juni og fremadrettet. Dette skal dog tages med det forbehold, at anvisningerne selvfølgelig kan ændres, og forholdsreglerne i samfundet kan forlænges yderligere, med flere aflysninger til følge.

For at imødekomme den risiko at dele af sæsonen risikerer at blive aflyst, har bestyrelsen besluttet følgende;

– Medlemmer som har betalt kontingent for 2020, vil automatisk få dækket deres kontingent for 2021.
– Sæsonkortholdere som har købt sæsonkort for 2020, vil også inkludere entré for sæsonen 2021.
– Sponsorer som har et aktivt sponsorat i sæsonen 2020, vil automatisk få forlænget deres kontrakt med 1 år, uden beregning.

Ovenstående gælder både for nuværende medlemmer, sæsonkortholdere og sponsorer og for medlemmer, sæsonkortholdere og sponsorer som støder til resten af kalenderåret 2020.