Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære medlemmer af Aarhus Cyklebane

Først og fremmest vil jeg sige jer tak for jeres medlemskab af foreningen Aarhus Cyklebane, og den støtte du har vist os i år 2020.

Alle kan nok skrive under på at 2020 har været et specielt år, og det kommer også til at smitte af på årets generalforsamling.

Hermed indkaldes til vores årlige generalforsamling som afholdes: Den 3 Januar 2021 klokken 16:00.

Generalforsamlingen finder i år sted: Online via Microsoft Teams (link til deltagelse rundsendes sammen med regnskab og indkomne forslag)

Der kræves ikke tilmelding for at deltage på generalforsamlingen.

Dagsordenen er som følger:

1) Valg af ordstyrer/dirigent.

2) Valg af referent.

3) Formanden/bestyrelsens beretning om året der er gået.

4) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år.

5) Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1-5, én kritisk revisor og én suppleant.

7) Indkomne forslag.

9) Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den: 26 December 2020. (via email til formand@aarhuscyklebane.dk)

Kandidater til bestyrelsen skal melde sig hos bestyrelsen senest den: 26 December 2020. (via email til formand@aarhuscyklebane.dk)

Indkomne forslag, kandidater til bestyrelsen, samt årets regnskab vil blive sendt ud til medlemmerne senest den: 28 December 2020.

Foreningens vedtægter kan, som altid, findes på denne side: Kontakt

Til de som foretrækker andre betalingsmuligheder end vi kan tilbyde på hjemmesiden, vil det på generalforsamlingen være muligt at betale kontingent for kalenderåret 2021, via mobilepay eller kontant.

Vel mødt

Bestyrelsen i Aarhus Cyklebane

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *