Generalforsamling

§ 5 Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen. Den daglige ledelse, er bestyrelsen der vælges på generalforsamlingen.