Slipper med skrækken – Aarhus Cyklebane fredes ikke

Efter flere år med debat og frygt for Aarhus Cyklebanes fremtid, konkluderede Slots- og Kulturstyrelsen at Aarhus Cyklebane ikke skal fredes.

Vi har hele tiden kæmpet imod en fredning, som ville være en hæmsko for den fortsatte udvikling for Aarhus Cyklebane, og ikke mindst banesporten i Aarhus og Jylland. Nu er vi klar til at tage arbejdshandskerne på, så vi i samarbejde med de gode kræfter bag projekt Kongelunden kan sikre at Aarhus langt om længe får den indendørs cyklebane som byen har fortjent. – Johannes Ollerup Sall

I sin konklusion lægger Slots- og Kulturstyrelsen netop vægt på mange af de samme argumenter som har været fremme i debatten imod en fredning af Aarhus Cyklebane. Både Aarhus Kommune, Danmarks Idræts Forbund, Team Danmark, Danmarks Cykle Union, Idrætssamvirket Aarhus, Eliteidræt Aarhus, Aarhus Cyklebanes Venner og Aarhus Cyklebane har indsendt høringssvar som anbefaler ikke at frede det nuværende anlæg, for at give mulighed for at en indendørs bane i Aarhus.

Aarhus Stiftstidendes gennemgang af afgørelsen kan læses her: Aarhus Stiftstidende

Afgørelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen kan læses her: Afgørelse og Konklusion