Offentliggørelse af regnskab

På søndag den 8 januar klokken 15.30 afholdes generalforsamlingen for år 2022 i restauranten på Aarhus Cyklebane.

Aarhus Cyklebanes kasserer og revisor har i den forbindelse udarbejdet regnskab for 2022, samt budget for 2023, som bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabet, samt budgettet kan findes via nedenstående link.

Generalforsamlingens dagsorden
1) Valg af ordstyrer/dirigent.
2) Valg af referent.
3) Formanden/bestyrelsens beretning om året der er gået.
4) Fremlæggelse af foreningens regnskab for det foregående år.
5) Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1-5, én kritisk revisor og én suppleant.
Kandidater til bestyrelsen:
– Johannes Ollerup Sall
Michael Berling Svendsen
– Johnny Daniel Franck
– Rikke Bjørn Sørensen
Jesper Solsbæk
7) Indkomne forslag.
Vedtægtsændring §4 og §15
8) Eventuelt
Gennemgang af status på Projekt Kongelunden
Fremlæggelse af sæsonplan 2023