Referat fra generalforsamlingen

Søndag aften blev der afholdt generalforsamling.

Blandt de vigtigste begivenheder, kan nævnes at Michael Berling og Johnny Franck fik tildelt Aarhus Cyklebanes Fortjenstnål for mange års flot indsats for Aarhus Cyklebane. Både hvad angår bestyrelsesarbejde, og også det sportslige arbejde med træning og løbsafvikling. Stor tillykke på hele foreningens vegne.

Referat fra generalforsamlingen kan findes herunder